Back to All Events

Frank Rolland og hardingenes dansende julejam

Frank Rolland er hardingfelens gode mann: Soloutøver (Vestlandsmester i 2014), fylkesmusiker, inspirator, folkemusikkarkivar. Han kommer for å gi oss tydelige, underfulle, tenksomme og glade slåtter fra Indre Hardanger. Her strekker feletradisjonene i bygdene seg dypt bakover i tiden, og Frank Rolland spiller gjerne slåtter som har tålt et hundreår eller tre. Han har først en egen solokonsert, men Frank Rolland har også med seg noen av de beste utøverne fra Hardanger spelemannslag. Sammen skal de lede an i en frisk førjulsjam, hvor alle som har noe å bidra med kan slutte seg til. Gulvet ryddes, kafébord settes langs veggene, og dansen kan begynne!